Δήμος Πατρέων   ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δήμος Πατρέων  
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές: 974,50 €   Δαπάνες: 974,50 €   Τραπεζικές Πληρωμές: 974,50 €
Πωλήσεις Εισιτηρίων: 0,00 €   Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):
22.609,40 €   Πληρωμές εκτός Τράπεζας: 0,00 €
Επιπλέον Παροχές: 22.609,40 €  
         
Σύνολο Εσόδων: 23.583,90 €   Σύνολο Δαπανών: 23.583,90 €   Σύνολο Πληρωμών: 974,50 €
  Όριο Δαπανών: 4.200,00 €  
  % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: 561.52%   % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: 100.00%
               

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία Κατηγορία Περιγραφή Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
09/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ 0,00 € 860,00 € 860,00 €
08/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
09/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
13/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΑΓΥΙΑΣ 104 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
21/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 3.478,20 € 3.478,20 € 0,00 €
28/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 719,20 € 719,20 € 0,00 €
04/06/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 62,00 € 62,00 € 0,00 €
21/06/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ COSMOTE 0,00 € 114,50 € 114,50 €
25/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 10000ΤΕΜ. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 350,00 € 350,00 € 0,00 €
10/05/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ 860,00 € 0,00 € 0,00 €
26/06/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE 114,50 € 0,00 € 0,00 €