Δήμος Καβάλας   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δήμος Καβάλας  
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές: 5.500,00 €   Δαπάνες: 5.250,75 €   Τραπεζικές Πληρωμές: 5.250,75 €
Πωλήσεις Εισιτηρίων: 0,00 €   Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):
0,00 €   Πληρωμές εκτός Τράπεζας: 0,00 €
Επιπλέον Παροχές: 0,00 €  
         
Σύνολο Εσόδων: 5.500,00 €   Σύνολο Δαπανών: 5.250,75 €   Σύνολο Πληρωμών: 5.250,75 €
  Όριο Δαπανών: 118.500,00 €  
  % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: 4.43%   % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: 100.00%
               

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία Κατηγορία Περιγραφή Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
17/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
21/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 0,00 € 650,74 € 650,74 €
28/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 0,00 € 50,00 € 50,00 €
22/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 0,00 € 150,00 € 150,00 €
28/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 0,00 € 100,01 € 100,01 €
28/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 0,00 € 100,00 € 100,00 €
26/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 0,00 € 100,00 € 100,00 €
27/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 0,00 € 100,00 € 100,00 €
13/05/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
22/05/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €