Δήμος Κομοτηνής   ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές: 0,00 €   Δαπάνες: 0,00 €   Τραπεζικές Πληρωμές: 0,00 €
Πωλήσεις Εισιτηρίων: 0,00 €   Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):
0,00 €   Πληρωμές εκτός Τράπεζας: 0,00 €
Επιπλέον Παροχές: 0,00 €  
         
Σύνολο Εσόδων: 0,00 €   Σύνολο Δαπανών: 0,00 €   Σύνολο Πληρωμών: 0,00 €
  Όριο Δαπανών: 2.500,00 €  
  % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: 0.00%   % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: 0.00%
               

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία Κατηγορία Περιγραφή Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές