Δήμος Κομοτηνής   ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής  
ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές: 60,00 €   Δαπάνες: 60,00 €   Τραπεζικές Πληρωμές: 60,00 €
Πωλήσεις Εισιτηρίων: 0,00 €   Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):
0,00 €   Πληρωμές εκτός Τράπεζας: 0,00 €
Επιπλέον Παροχές: 0,00 €  
         
Σύνολο Εσόδων: 60,00 €   Σύνολο Δαπανών: 60,00 €   Σύνολο Πληρωμών: 60,00 €
  Όριο Δαπανών: 2.500,00 €  
  % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: 2.40%   % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: 100.00%
               

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία Κατηγορία Περιγραφή Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
15/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 0,00 € 30,00 € 30,00 €
23/05/2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 0,00 € 30,00 € 30,00 €
15/05/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 30,00 € 0,00 € 0,00 €
24/05/2019 ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 30,00 € 0,00 € 0,00 €