Δήμος Σαλαμίνας   ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δήμος Σαλαμίνας  
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές: 0,00 €   Δαπάνες: 0,00 €   Τραπεζικές Πληρωμές: 0,00 €
Πωλήσεις Εισιτηρίων: 0,00 €   Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):
450,62 €   Πληρωμές εκτός Τράπεζας: 0,00 €
Επιπλέον Παροχές: 450,62 €  
         
Σύνολο Εσόδων: 450,62 €   Σύνολο Δαπανών: 450,62 €   Σύνολο Πληρωμών: 0,00 €
  Όριο Δαπανών: 0,00 €  
  % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: 0.00%   % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: 0.00%
               

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία Κατηγορία Περιγραφή Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
29/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ -ΑΙΑΝΤΙΟΥ 339,57 € 339,57 € 0,00 €
29/05/2019 ΠΑΡΟΧΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 111,05 € 111,05 € 0,00 €