Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Δήμος Ερυμάνθου
Επικεφαλής ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιος Εκλογική Περιφέρεια Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δήμος Ερυμάνθου 62,00 € 62,00 € 0,00 €
Σύνολο 62,00 € 62,00 € 0,00 €