Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΜΠΩΝ
Δήμος Τεμπών
Επικεφαλής ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιος Εκλογική Περιφέρεια Έσοδα Δαπάνες Πληρωμές
ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δήμος Τεμπών 372,06 € 372,06 € 0,00 €
Σύνολο 372,06 € 372,06 € 0,00 €